Worldline Financial Services

WSPay zajedno sa Worldline pruža mogućnost ugovaranja prihvata kartica u različitiim valutama za naplatu ino kartica i to: EUR, USD, RSD, BAM…

WSPay zajedno sa Worldline Financial Services pruža mogućnost ugovaranja prihvata kartica u valutama za naplatu ino kartica i to: EUR, USD, RSD, BAM…

Osim naplate kartica u drugim valutama, omogućujemo i dinamičku konverziju valute što može biti najbolja opcija i za Vas kao trgovca tako i za Vaše kupce.

Dinamička konverzija valute - DCC omogućuje Vama da dobijete iznos koji se autorizira u kunama a kupcu da bude naplaćeno u njegovoj valuti točno koliko mu je prikazano u trenutku autorizacije.

WSPay i Worldline Financial Services omogućuju Vam da Ugovorite prihvat sljedeih kreditnih i debitnih kartica: 

  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
  • Amex
  • JCB
  • Diners Club International

CookiePostavke kolačića