Kako se pripremiti za nadolazeću zamjenu hrvatske kune eurom?

Hrvatska je krajem 2020-te godine donijela nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom čime je usvojena Strategija za uvođenje eura kao službene valute iz 2017-te godine.

Prema odluci euro kao zakonsko sredstvo (online) plaćanja u Republici Hrvatskoj postaje od 1. siječnja 2023. godine. Zbog toga je naša dužnost detaljno vas informirati o svim fazama u primjeni zakonskih odredbi, kako bi vam dali jasne smjernice, rokove primjene određenih stavki kao i vaših obaveza prema krajnjim kupcima.

Vremenski okvir zamjene valute

 • Faza 1.
  Iskazivanje dvojnih cijena (HRK/eur), kuna primarna valuta, informativna cijena u euru
 • Faza 2.
  Iskazivanje dvojnih cijena (EUR/hrk), euro primarna valuta, informativna cijena u kunama
 • Faza 3.
  Potpuni prijelaz na euro
Vremenski okvir zamjene valute

Pripreme za dvojno iskazivanje cijena

Priprema za razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja (u eurima i u kunama) već je započela. Obveza dvojnog iskazivanja započinje prvi ponedjeljak u rujnu 2022. te završava protekom 12 mjeseci od datuma uvođenja eura (započinje 5. rujna 2022. te traje zaključno do 31. prosinca 2023.), a provodit će se u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH, Zakonom o zaštiti potrošača te Pravilnikom o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga. Trgovci će moći početi dvojno iskazivati cijene i druge novčane iskaze vrijednosti i ranije tj. nakon objave navedene odluke Vijeća EU o usvajanju eura i uredbe Vijeća EU sukladno kojoj će biti utvrđen fiksni tečaj konverzije koji je nužan kako bi se na ispravan način primijenile odredbe Prijedloga zakona o uvođenju eura, ali najkasnije obveza dvojnog iskazivanja bi nastupila 5. rujna 2022.

Što se tiče načina iskazivanja, propisano je tijekom cca 16 mjeseci trajanja razdoblja dvojnog iskazivanja cijenu iskazivati na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u euru i kuni, a na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u euru i kuni potrebno je istaknuti i fiksni tečaj konverzije.

Dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti je obveza trgovaca koji cijene moraju iskazivati dvojno u poslovnim prostorijama na fizičkom prodajnom mjestu ili na robi ili na cjeniku, na internetskoj stranici i putem drugih oblika iskazivanja cijena što znači da je prilikom dvojnog iskazivanja cijena, potrebno dvojno iskazati cijene na svaki dostupni način te putem svih dostupnih medija.

Ključne aktivnosti

Tijekom slijedećih dvije godine svakako najveće aktivnosti slijede pri usklađivanju pravnog okvira, administrativne, logističke i infrastrukturne prilagodbe te najvažnija svakako informiranju i zaštiti potrošača.

Dvojno iskazivanje cijena bit će ključna mjera za zaštitu potrošača u postupku uvođenja eura. Tijekom razdoblja dvojnog iskazivanja cijena u trgovinama će cijene biti iskazane i u kunama i u eurima. Pritom će u razdoblju do dana uvođenja eura cijene u kunama biti jače istaknute nego cijene u eurima, a u razdoblju nakon toga vrijedit će obratno. Navedeno isticanje cijena potrebno je urediti zakonom o euru. Dodatno, uz oznaku cijene nalazit će se fiksni tečaj konverzije kako bi kupci mogli provjeriti jesu li cijene korektno preračunate u novu valutu. Na cjenicima se neće smjeti nalaziti nikakve dodatne informacije koje bi mogle zbuniti potrošače. Osim na stavke potrošnje, kao što su računi u trgovinama, računi za komunalne usluge, cjenici i katalozi, dvojno iskazivanje primjenjivat će se i na primanja stanovništva (npr. izvješća o isplati plaća, mirovina ili socijalnih naknada, izvješća o stanju bankovnih računa, izvješća o vrijednosti udjela u investicijskim ili mirovinskim fondovima, potvrde isplata na bankomatima). Suprotno tome, potvrde koje generiraju POS uređaji neće morati prikazivati iznose u objema valutama jer će poduzeća te informacije ionako biti dužna prikazivati na glavnom računu.

Trgovci mogu započeti dvojno iskazivati cijene i druge novčane iskaze vrijednosti od dana koji slijedi nakon dana objave odluke Vijeća EU o usvajanju eura uz pretpostavku da su ostvareni svi tehnički preduvjeti.

Preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti obavljat će se isključivo po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR=7,53450 kn.

Dvojno iskazivanje treba biti nedvosmisleno, lako uočljivo i čitko, a prilikom preračunavanja uvijek se mora koristiti puni iznos fiksnog tečaja konverzije.

Iznimke od obveze dvojnog iskazivanja cijena:

 • totemi benzinskih postaja (stupovi sa iskazanim cijenama i derivatima), agregati i električne punionice
 • zasloni blagajni i samoposlužni uređaji za prodaju roba i usluga
 • povratna naknada na ambalaži
 • kuponi za popuste, kuponi u vrijednosti vraćene robe
 • karte, ulaznice
 • TV sučelja u svrhu prodaje usluga
 • trgovina na malo na štandovima i klupama (na tržnicama i izvan tržnica, unutar trgovačkih centara i ustanova),
 • pokretna prodaja,
 • u proizvodnim objektima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
 • prigodna prodaja (sajmovi, izložbe i sl.)
 • cijene otisnute na knjigama i drugim periodičkim publikacijama
 • igre na sreću, zabavne igre
 • iznosi koji se naznačuju na pošiljkama
 • darovne (poklon) kartice
 • taksimetar

Za navedene iznimke do 31. prosinca 2022. cijene moraju biti iskazane u kunama, a od 1. siječnja 2023. u eurima.

NAPOMENA: za pojedine iznimke potrebno je iskazati dvojne cijene na dodatnim prodajnim mjestima, brošurama, info materijalu te iskazati na ukupnog iznosu računa.

Što vi kao WSPay trgovci trebate poduzeti?

Započeti sa primjenom dvojnih cijena najranije krajem srpnja, a najkasnije 5. rujna 2022. Daljnje usklađivanje morate provesti u skladu sa vašim poslovanjem (odredbe za online i fizička prodajna mjesta). U trenutku kada će se vaše poslovanje kao trgovca uskladiti sa svim odredbama i pravilima za prelazak na euro i kada ćete na vašim online prodajnim mjestima biti spremni u potpunosti prijeći na iskazivanje cijena isključivo u eurima molim da nam se javite na wspay@wspay.info.

U slijedećem blogu pojasnit ćemo vam detaljno koje korake morate poduzeti odnosno koje informacije nam vi (vaši programeri) morate dostaviti, a vezano za primjenu prikaza dvojnih cijena na online prodajnim mjestima.

CookiePostavke kolačića